Kanalizácie v Považskej Bystrici a okolí
VIKTOR JANČEK

Poruchová služba nonstop – Stredné a Horné Považie

Kanalizácie v Považskej Bystrici a okolí | Viktor Janček

Poruchová služba nonstop – Stredné a Horné Považie

Kanalizácie Považská Bystrica – Viktor Janček – ponúkame Vám služby v oblasti čistenia a údržby kanalizácií. Pôsobíme v oblastiach Stredného a Horného Považia.

Radi by sme Vám predstavili a priblížili služby, ktoré Vám ponúkame. Sme relatívne mladá spoločnosť, ktorá sa špecializuje na čistenie kanalizácií. Aby sme vyhoveli náročným požiadavkám našich zákazníkov, rozšírili sme svoju činnosť i o poruchovú službu, ktorá je k dispozícii NON-STOP. Dbáme predovšetkým na profesionálne poskytnutie služieb, pričom nezabúdame na individuálny prístup a ústretovosť. Vďaka tomu sme sa stali spoľahlivou spoločnosťou s mnohými spokojnými zákazníkmi.

Údržba a čistenie kanalizácií 

• čistenie kanalizácie (kanalizačných potrubí)
• frézovanie potrubí
• čistenie dažďových zvodov
• krtkovanie
• Tv monitoring
• sanácie

Poskytujeme služby NON-STOP, neváhajte a osloviť. Pôsobíme i v mestách Žilina, Bytča, Rajec, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom či Nové mesto nad Váhom.

 

Čistenie kanalizácií v Považskej Bystrici a okolí | Viktor Janček

Viktor Janček ponúka tiež služby v oblasti čistenia a údržby kanalizácií v Považskej Bystrici a okolí. Čistenie a údržbu kanalizácie nie je vhodné zanedbávať. Tieto úkony sú základným údržbovým krokom týchto inžnierskych sietí.

Odstraňovanie nečistôt v kanalizácii
Zanedbanie údržby môže viesť k významnému skráteniu životnosti potrubí a ku vzniku havárií. Na čistenie používame elektromechanické a vysokotlakové zariadenia V opačnom prípade môže nastať nežiaduca situácia, akou môže byť jej havarijný stav a v neposlednom rade sa môže skrátiť životnosť potrubia.

Dôležitým krokom pri údržbe je frézovanie potrubia od nečistôt a odstraňovanie koreňov a usadenín. Vykonáva sa vysokovýkonnou frézou, ktorá odstráni tvrdé prekážky a predĺži tak životnosť potrubia.

Krtkovanie v Považskej Bystrici a okolí | Viktor Janček

Medzi naše služby tiež patrí krtkovanie, ktoré sa vykonáva elektromechanickým zariadením na to určeným. Všetky naše služby sú vykonávané na vysokej úrovni a pomocou výkonných, overených zariadení. Sme držiteľom certifikátu na sanácie – bezvýkopové opravy potrubí. Havarijné stavy riešime okamžite.

Ceny stanovujeme na základe dohody so zákazníkom – závisia od rozsahu prác.

Krtkovanie v domácnostiach:

  • krtkovanie odtokov
  • krtkovanie odpadov
  • krtkovanie potrubí s menším priemerom
  • krtkovanie kuchynských drezov
  • krtkovanie sifónov, umývadiel, WC odtokov
  • krtkovanie strešných zvodov
  • krtkovanie znečistených domových prípojok

Údržba a čistenie kanalizácií

Viktor Janček
Pružina 723
018 22 Pružina

Tel.č.: +421 908 246 828
Email: mjancekova@gmail.com
Web: www.cisteniekanalizacii.sk

IČO: 37 721 909
DIČ: 1023105622

Objednajte si krtkovanie!