Objednajte si čistenie kanalizácie:

+421 908 246 828

Čistenie kanalizácií v Považskej Bystrici a okolí | Viktor Janček

Viktor Janček ponúka tiež služby v oblasti čistenia a údržby kanalizácií v Považskej Bystrici a okolí. Čistenie a údržbu kanalizácie nie je vhodné zanedbávať. Tieto úkony sú základným údržbovým krokom týchto inžnierskych sietí.

Odstraňovanie nečistôt v kanalizácii

Zanedbanie údržby môže viesť k významnému skráteniu životnosti potrubí a ku vzniku havárií. Na čistenie používame elektromechanické a vysokotlakové zariadenia V opačnom prípade môže nastať nežiaduca situácia, akou môže byť jej havarijný stav a v neposlednom rade sa môže skrátiť životnosť potrubia.

Dôležitým krokom pri údržbe je frézovanie potrubia od nečistôt a odstraňovanie koreňov a usadenín. Vykonáva sa vysokovýkonnou frézou, ktorá odstráni tvrdé prekážky a predĺži tak životnosť potrubia.

» Krtkovanie